Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΦΕΚ