Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές διαταραχές

Υπεύθυνοι:Σ. Μ. Τσιλλιγγίρη, Κοτταράς, Α. Γεωργιάδου

 1. Ανάπτυξη του ΚΝΣ: πλαίσιο στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 2. Λειτουργία του ΚΝΣ: πλαίσιο στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 3. Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: πλαίσιο στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 4. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 5. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα παιδιά (κλίμακες αξιολόγησης και πρόγνωσης της έκβασης της νόσου π.χ.κλίμακα Γλασκώβης)
 6. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στις Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού
 7. Νοητική υστέρηση: συγγενές έλλειμμα και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση
 8. Σύνδρομο Down, Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση
 9. Εγκεφαλική Παράλυση, Ταξινόμηση και αρχές φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης
 10. Εγκεφαλική Παράλυση (Ι)
 11. Εγκεφαλική Παράλυση (ΙΙ)
 12. Νευρομυικές διαταραχές, Ειδικοί νάρθηκων και βοηθήματα
 13. Αρχές συνεργασίας της Ομάδας των ειδικών επιστημών στην παιδιατρική αποκατάσταση

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατατάσσουν τα νευρολογικά προβλήματα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Παράλληλα, μέσω του μαθήματος θα αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της διαταραχής στάσης και κίνησης σε παιδιά με βλάβη στο ΚΝΣ, θα επιλέξουν και θα εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπείας σε παιδιά με βλάβη στο ΚΝΣ, θα προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις τεχνικές σε με βλάβη στο ΚΝΣ, θα εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών ναρθήκων και βοηθημάτων βελτίωσης στάσης και κίνησης με βλάβη στο ΚΝΣ, θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα και θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν το οικογενειακό περιβάλλον.

Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος

Υπεύθυνοι: Η.Καλλίστρατος, Θ. Αποστόλου

 1. Ραιβόκρανο, αρθρογρύπωση-ραιβοποδία /κοιλοποδία : ορθοπεδική προσέγγιση
 2. Συγγενές Κατ` ισχίο εξαρθημα- Δισχιδής ράχη- μυελοδυσπλασίες: ορθοπεδική προσέγγιση
 3. Αξιολόγιση Σ.Σ σε παιδιά. Ερευνητικά πρωτόκολλα
 4. Αθλητικές κακώσεις σε παιδιά. Αξιολόγηση- Ερευνητικά πρωτόκολλα
 5. Επιδέσεις- Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
 6. Παραμορφώσεις ΣΣ, κύφωση, σκολίωση – Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
 7. Μέθοδος klapp, σε παιδιά με παραμορφώσεις Σ.Σ
 8. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση,με τη μέθοδο PNF σε παιδιά με σκολίωση, κύφωση
 9. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, με τη μέθοδο PNF σε παιδιά με σκολίωση, κύφωση
 10. Οσφυαλγία στην παιδική ηλικία
 11. Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στην παιδική ηλικία

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να κατατάξουν τα συγγενή προβλήματα στον παιδιατρικό πληθυσμό, να αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης των συγγενών προβλημάτων στα παιδιά, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπείας σε παιδιά, να προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις τεχνικές σε προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά περιστατικά, να εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών ναρθήκων και βοηθημάτων βελτίωσης στάσης και κίνησης και να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του Καρδιοαναπνευστικού συστήματος

Υπεύθυνοι:Τσανάκας, Α. Χριστάρα

 1. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του αναπνευστικού συστήματος
 2. Καρδιοαναπνευστικές διαταραχές  σε νεογνά, βρέφη και παιδιά, που χρήζουν φυσικοθεραπεία, ανατομικές και φυσιολογικές διαφορές σε σχέση με τους ενήλικες
 3. Κυστική ίνωση, διάγνωση πρόληψη, θεραπεία, Φυσικοθεραπεία
 4. Συγγενείς καρδιοπάθειες και φυσικοθεραπεία μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
 5. Ακρόαση πνευμόνων
 6. Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, Σπιρομέτρηση, Οξυμετρία, Τέστ ιδρώτα
 7. Θέσεις – γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προβλήματα διατροφής και αντιμετώπιση τους στις διάφορες ηλικίες
 8. Ανάγνωση ακτινογραφίας πνευμόνων σε παιδιά
 9. Σύγχρονες Τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας – Ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής
 10. Αυτογενής παροχέτευση

11.Προβολή video με  αναπνευστική φυσικοθεραπεία, σε βρέφη

 1. Προβολή video με  αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε παιδιά
 2. Χρήση συσκευών αναπνευστικής φυσικοθεραπείας

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατατάσσουν τα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στον παιδιατρικό πληθυσμό, να αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε παιδιά, να προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις τεχνικές σε μονάδα εντατικής νοσηλείας, να εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών συσκευών βελτίωσης αναπνευστικής λειτουργίας και να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

Μονάδα εντατικής θεραπείας-Κάρπα

Υπεύθυνοι:  Α.Χριστάρα, Μ. Σδούγκα

 1. Μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων. Εξοπλισμός
 2. Αξιολόγιση βαρέως πάσχοντος παιδιού – Χειρισμοί βαρέως πάσχοντος παιδιού

3.Γαστροστομία – Τραχειοστομία – Τεχνική Βρογχικής αναρρόφησης

 1. Μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Εξοπλισμός
 2. Βλάβες του προώρου νεογνού – Επιπτώσεις
 3. Ανάνηψη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝ)
 4. Βρογχοπνευμονική Δυσπλασία
 5. Λοιμώξεις χρόνιου ασθενή διάγνωση-θεραπεία – πρόληψη. Προληπτικά μέτρα για το φυσικοθεραπευτή
 6. Χορήγηση εισπνεομένων – οξυγονοθεραπεία. Εξοπλισμός και χρήση στο σπίτι.
 7. Ενδοφλέβια αγωγή – ρινογαστρικός καθετήρας- ενέσεις
 8. Μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές (επίπεδο I, II,III)
 9. Νευρολογική-Αναπτυξιολογική εξέταση σε νεογνά – βρέφη. Μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών
 10. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στα εξωτερικά ιατρεία παιδιών με χρόνια προβλήματα

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να αξιολογούν την κατάσταση του βαρέως πάσχοντος ασθενή, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα και να εκπαιδεύουν το οικογενειακό περιβάλλον

Υδροκινησιοθεραπεία- Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Halliwick

Υπεύθυνοι:Κ.Βαρσαμίδης, Σ. Κοτταράς, Π.Ιακωβίδης

 1. Ιστορία και Φιλοσοφία της Halliwick
 2. To πρόγραμμα των 10 σημείων Ι
 3. Το πρόγραμμα των 10 σημείων ΙΙ
 4. Έλεγχος Αναπνοής
 5. Επίδραση του νερού
 6. Επικοινωνία, Ισότητα, Αναπηρία
 7. Ασφάλεια, φροντίδα
 8. Χρήση παιχνιδιού, μουσικής
 9. Επίλυση προβλήματος- Κλινικός συλλογισμός
 10. Αξιολόγηση στο νερό , έρευνα
 11. Συνεδρία πισίνας Ι- Δραστηριότητες στο Πρόγραμμα των 10 σημείων
 12. Συνεδρία πισίνας ΙΙ- Ομαδικές δραστηριότητες- παιχνίδια
 13. Συνεδρία πισίνας ΙΙΙ- Επίδειξη θεραπείας

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να επιλέγουν το νερό ως μέσο θεραπείας και ψυχαγωγίας στα παιδιά με κινητικές, αισθητηριακές, αναπνευστικές, νοητικές, ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και να εφαρμόζουν τη μέθοδο Halliwick στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ειδικά θέματα Παιδική Ακράτεια, Εγκαύματα, τυφλά παιδιά, παιδιά με καρκίνο, με αιμοροφιλία, Υγιεινή και ασφάλεια των φυσικοθεραπευτών

Υπεύθυνοι: Ε. Ροηλίδης, Α. Χριστάρα,

Σ. Μαυρομούστακος

1.Εγκαύματα στα παιδιά- Φυσικοθεραπεία

 1. Χρήση θερμοπλαστικών ναρθήκων
 2. Σακχαρώδης Διαβήτης σε παιδιά, αντιμετώπιση
 3. Αιμοροφιλία, υπέρταση σε παιδιά, αντιμετώπιση
 4. Παιδοογκολογία
 5. Αρχές φυσικοθεραπείας σε παιδιά με καρκίνο
 6. Αρχές φυσικοθεραπείας στη παιδική ακράτεια
 7. Προγράμματα ισχυροποίησης των μυών του πυελικού εδάφους, σε παιδιά με ακράτεια
 8. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε παιδιά με προβλήματα όρασης
 9. Υγιεινή και ασφάλεια των φυσικοθεραπευτών κατά τη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
 10. Πνιγμονή- Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν ειδικά προβλήματα που αφορούν άλλες ειδικότητες, ώστε να προβούν στην κατάλληλη παραπομπή και συνεργασία με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Επίσης, να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα να αναγνωρίζουν την ανακοπή και να προσφέρουν την ζωή.