Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση

Υπεύθυνοι: Ι. Τσανάκας

 1. Αρχές προσέγγισης του παιδιατρικού ασθενή
 2. Τυπική παιδιατρική κλινική εξέταση- 0-2 ετών
 3. Τυπική αισθητικοκινητική ανάπτυξη
 4. Αρχές της παιδιατρικής φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης –ICF

Νευρολογική-Αναπτυξιολογική εξέταση σε νεογνά-βρέφη

 1. Αναπτυξιακά test
 2. GMPM στην αξιολόγηση της Εγκεφαλικής παράλυση
 3. Η οικογένεια μέλος της ομάδας αποκατάστασης/φυσικοθεραπευτική καθοδήγηση
 4. Αρχές συνεργασίας της Ομάδας των ειδικών επιστημών στην παιδιατρική αποκατάστασης
 5. Παροχή φυσικοθεραπείας στο σχολείο –ειδική αγωγή
 6. Το Παιχνίδι ως μέσο και στόχος στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία
 7. Αρχές αναπτυξιακής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στη ΜΕΝ νεογνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να καθορίσουν την συμτωματολογία του παιδιού με την  κλινική φυσικοθεραπευτική εξέταση να προσδιορίσουν τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού να αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία σωματικής αύξησης και διατροφής του παιδιού

Υπεύθυνοι: Π. Τσακλής

 1. Ανθρωπομετρία και Αναφορές Ανάπτυξης
 2. Εργομετρήσεις και αξιολόγηση Φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων
 3. Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού Συστήματος των παιδιών και εφήβων
 4. Εμβιομηχανική ανάλυση Βάδισης και Ισορροπίας Νευρολογικών και Μυοσκελετικών παθήσεων παιδιών και εφήβων)
 5. Εμβιομηχανική ανάλυση Βάδισης και Ισορροπίας Νευρολογικών και Μυοσκελετικών παθήσεων παιδιών και εφήβων)
 6. Εργονομία και δραστηριότητες κατά την παιδική ηλικία
 7. Ορθοτική & Προσθετική υποστήριξη κλινικών περιπτώσεων
 8. Άσκηση και Ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία
 9. Άσκηση και Ανάπτυξη κατά την εφηβία
 10. Στοιχεία Διατροφής παιδιών και εφήβων
 11. Διατροφή και Άσκηση
 12. Ειδική διατροφή παθολογικών περιπτώσεων παιδιών και εφήβων(Ι)
 13. Ειδική διατροφή παθολογικών περιπτώσεων παιδιών και εφήβων(ΙΙ)

Μεθοδολογία έρευνας - Βιοστατιστική - Πληροφορική της Υγείας

Υπεύθυνοι: Η. Καλλίστρατος

 1. Αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
 2. Αρχές κριτικής ανάγνωσης επιστημονικής εργασίας
 3. Είδη έρευνας. Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου: υπόθεση, ερευνητικό ερώτημα, ορισμός μεταβλητών
 4. Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού
 5. Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία.
 6. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων.
 7. Πολυμεταβλητές αναλύσεις
 8. Ανάλυση επιβίωσης
 9. Μέτα – ανάλυση
 10. Στάδια συγγραφής ερευνητικής εργασίας
 11. Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης
 12. Λήψη, επεξεργασία & διαχείριση ιατρικής εικόνας
 13. Χρήση λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Υποβολή εργασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, να αποκτήσουν ικανότητα στην εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στο σχεδιασμό έρευνας και στη συγγραφή

Υποστήριξη ψυχολογική σε χρόνια νοσήματα σε παιδιά

Υπεύθυνοι: Β. Νταφούλης, Α. Χριστάρα, Α. Γεωργιάδου

 1. Ρόλοι γονέων και επαγγελματιών στην αρχική διάγνωση
 2. Αντιδράσεις γονέων και στάδια αποδοχής. Διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού στο χρόνιο νόσημα
 3. Αντιλήψεις για τη δυσλειτουργία. Συναισθηματικές συμπεριφορικές αντιδράσεις στο χρόνιο νόσημα
 4. Αντιμετώπιση συναισθημάτων του γονέα από την πλευρά του επαγγελματία
 5. Η κοινωνία, οι υπηρεσίες και οι αντιδράσεις των γονέων.  Διαδίκτυο και παιδί-χειρισμοί των γονέων
 6. Παιδικές Ψυχώσεις
 7. Η μετάδοση επαγγελματικών πληροφοριών και συμβουλών. Διαδίκτυο και παιδί – Χειρισμοί των γονέων
 8. Εναρμόνιση των ρόλων των γονέων και των επαγγελματιών
 9. Η σημασία της πρόληψης στην Ψυχοκοινωνική υγεία  του παιδιού
 10. Ορισμοί και χαρακτηριστικά της οικογενειοκεντρικής προσέγγισης
 11. Σχεδιασμός φροντίδας και παρέμβαση
 12. Δόμηση της βελτίωσης ποιότητας ζωής της οικογένειας
 13. Προσέγγιση στον έφηβο με δυσλειτουργίες

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να καθορίσουν την συμπτωματολογία του παιδιού με την κλινική φυσικοθεραπευτική εξέταση, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

Ρευματοπάθειες σε παιδιά, Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης

Υπεύθυνοι: Α. Χριστάρα

 1. Aξιολόγιση της ποιότητας ζωής σε παιδιά με ρευματικά νοσήματα
 2. Φλεγμονώδεις παθήσεις μαλακών ιστών και οστών
 3. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση – Ερευνητικά πρωτόκολλα
 4. Λεμφοίδημα σε παιδιά- Αντιμετώπιση
 5. Επιδέσεις, επίδεση mobiderm
 6. Λεμφική μάλαξη-τεχνικές, Λεμφική μάλαξη στο άνω άκρο
 7. Λεμφική μάλαξη στο κάτω άκρο
 8. Λεμφική μάλαξη σε θώρακα, κοιλιά
 9. Λεμφική μάλαξη στην πλάτη
 10. Εφαρμογή Κinisiotapping,
 11. Διαχείρηση του πόνου σε παιδιά

Θεραπευτική ιππασία – Ιπποθεραπεία

Υπεύθυνοι: Μ.Τσιλιγγίρη, Α.Χριστάρα,

Ε. Παπαδοπούλου

 1. Όλα για το άλογο (Βασικές γνώσεις, ανατομικά χαρακτηριστικά, μελέτη της κίνησής του, τύποι βηματισμών του, συμπεριφορά του)
 2. Το άλογο της θεραπείας (χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, σωματότυπος, αξιολόγησή του ως κατάλληλου για θεραπεία η όχι, εξοπλισμός)
 3. Εκπαίδευση του αλόγου (πρακτικές συμβουλές, πως οδηγούμε ένα άλογο κατά τη θεραπεία, οι απαραίτητες ιππικές ικανότητες του θεραπευτή, διάφοροι κίνδυνοι κ πως αποφεύγονται μέσω της δικής μας συμπεριφοράς)
 4. Η ιπποθεραπεία ως φυσιοθεραπευτική προσέγγιση (πώς η κίνηση του αλόγου επιδρά στον αναβάτη, περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης, σκλήρυνσης κατά πλάκας, παθήσεις ΚΝΣ, κλπ)
 5. Η ιπποθεραπεία ως φυσιοθεραπευτική προσέγγιση
 6. Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή
 7. Ενδείξεις- αντενδείξεις
 8. Η ομάδα της ιπποθεραπείας
 9. Οι επιστημονικές έρευνες και ο ρόλος τους στην ιπποθεραπεία
 10. Η θεραπευτική Ιππασία στην εκπαιδευτική διαδικασία (νοητική υστέρηση, ψυχικά νοσήματα, αυτισμός)
 11. Η γυμνιππευτική (vaulting) (ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα σχολεία για περιπτώσεις μαθητών με συμπεριφορικά προβλήματα)
 12. Η ιππασία ως άθλημα για τα άτομα με αναπηρίες (η σημασία της ως ενεργούς στάσης για την   καθημερινότητα των αμεα με σωματικά κ ψυχικά οφέλη) Η θεραπευτική ιππασία στην ψυχιατρική
 13. Μουσικοθεραπεία

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι εξειδικευόμενοι να επιλέγουν το κατάλληλο άθλημα ως μέσο θεραπείας και ψυχαγωγίας στα παιδιά με κινητικές, αισθητηριακές, αναπνευστικές, νοητικές, ψυχιατρικές διαταραχές