Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσεται για την εγγραφή σας.

Πλέον των παρακάτω αιτήσεων για την εγγραφή φοιτητή απαιτείται:

Φωτοτυπία της ταυτότητας

Απόδειξη πληρωμής

Την ημέρα της εγγραφής στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού θα σας δίνεται Πάσο και κωδικοί πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ.

Αίτητση εγγραφής

Δήλωση του Ν.105

ΜΠΣ Αίτηση Εγγραφής

Πρωτόκολλο Μελέτης